ثبت نام در سامانه

امکانات :

  • توجه کردن
  • مد نظر گرفتن
  • ایجاد رزومه در حالت شروع
رایگان - عضویت

امکانات :

امکانات پلن شروع +

  • ایجاد رزومه
5,000,000 IRR - سالانه

امکانات :

دارای امکانات پلن پایه +

  • ایجاد رزومه حقیقی و حقوقی
  • نمایش در لیست مشاغل
50,000,000 IRR - سالانه
500,000,000 IRR - سالانه
Captcha